ژانویه 22, 2016

{:fa}درباره پداسیس{:}{:en}About Pedasys{:}{:ar}من نحن{:}

شرکت پویندگان دانش سیستمهای توان افزای پاسارگاد (پداسیس) در حوزۀ طراحی و ساخت سیستمهای رباتیک کمک حرکتی و/یا توان بخشی، مورد استفاده بیماران پاراپلژیک، سالمندان...