ضمن عرض سلام

به اطلاع می رساند آن دسته از عزیزانی که موفق به تست ربات در دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات توانبخشی معلولین نشده اند، در صورت دارا بودن شرایط پزشکی لازم، می توانند در ایام بعد از نمایشگاه، با حضور در محل اصلی شرکت، واقع در مرکز تحقیقات فناوریهای توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان از دستگاه استفاده نمایند. لازم به ذکر است تمامی تست ها در صورت احراز شرایط پزشکی و با هماهنگی قبلی با شرکت امکان پذیر خواهد بود.

قابل توجه متقاضیان تست ربات در نمایشگاه توانبخشی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *