سپتامبر 20, 2020
رویداد سوم همگام

به هنگام همگام – گزارش پداسیس از برگزاری دومین رویداد همگام

دومین نوبت از مجموعه رویداد های همگام ، روز پنج شنبه مورخ ۲۷ شهریورماه ۹۹ در کلینیک فیزیوتراپی نورا به همت اعضای پداسیس و با حضور […]